Zowel Pegida als de Internationale Socialisten hebben donderdag aangekondigd hun mars in Utrecht aanstaande zondag te willen doorzetten, hoewel burgemeester Jan van Zanen hen dit woensdag verbood te doen.

Beide groepen mochten reageren op deze zienswijze. De burgemeester heeft de organisaties donderdag laten weten definitief te hebben besloten de marsen niet toe te staan. 

De optochten zijn verboden vanwege de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Er is namelijk sprake van twee vrijwel gelijktijdige demonstraties met een belang en doelstelling die qua inhoudelijke boodschap loodrecht op elkaar staan.

Om aan beider recht om te demonstreren tegemoet te komen, ziet de burgemeester, in samenspraak met politie en Openbaar Ministerie, geen andere mogelijkheid dan het fysiek op voldoende afstand scheiden van beide demonstraties én het verbieden van een optocht door de stad.

Vaste locaties

Om de ruimte te geven aan het recht van meningsuiting mogen beide demonstraties wel op een vaste locatie in de binnenstad van Utrecht plaatsvinden. De anti-islamitische Pegida kan een manifestatie houden op het Vredenburg en Internationale Socialisten op het Janskerkhof.

Op internet zijn acties aangekondigd die erop gericht zijn de manifestatie van Pegida te blokkeren en te verstoren. Signalen hierover worden nauwlettend gevolgd. Demonstreren is een grondrecht, het verstoren daarvan is niet toegestaan.