Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft de afgelopen jaren vaker harde maatregelen ingezet om wanbetalers van verkeersboetes aan te pakken.

Vorig jaar werden onder meer 88.169 verzoeken voor gijzeling gedaan.

Gijzeling betekent dat de politie toestemming van een kantonrechter kan krijgen om iemand voor maximaal zeven dagen op te sluiten. De verkeersboete moet daarna alsnog worden betaald.

In 2010 werden nog 61.750 verzoeken gedaan. Dat blijkt uit cijfers die NU.nl middels de Wet openbaarheid van bestuur bij het CJIB heeft opgevraagd. Hoe vaak de rechter deze verzoeken toekent en de politie deze uitvoert, is niet bekend.

Dwangmiddelen

Het CJIB kan diverse dwangmiddelen inzetten om boetes te innen. Zo kan ook het rijbewijs of vervoersmiddel in beslag worden genomen. In totaal werden deze dwangmiddelen vorig jaar 601.747 keer ingezet.

Dat is minder dan in 2013 (710.502), maar een stuk hoger dan in 2010 (497.893). Het stijgende aantal dwangmiddelen gaat in tegen de trend van het dalende aantal verkeersboetes. In 2010 werden 10,9 miljoen boetes uitgeschreven, vorig jaar nog maar 8,3 miljoen.

In beslag genomen

Het CJIB neemt ook vaker voertuigen en rijbewijzen in beslag. Vorig jaar werden 217.654 voertuigen in beslag genomen, in 2010 gebeurde dat nog 146.133 keer.

Een gemotoriseerd voertuig kan voor een periode van maximaal vier weken in beslag worden genomen. Soms wordt dat voertuig vernietigd of verkocht als niet aan de boete wordt voldaan.

Rijbewijzen kunnen eveneens voor maximaal vier weken ingenomen worden. Dat aantal steeg tussen 2010 en 2014 van 189.768 naar 232.035 keer.

De enige categorie dwangmiddelen die is gedaald, is het aantal verzoeken tot gijzeling van personen zonder vaste woon- of verblijfplaats, van 161.922 in 2010 naar 152.058 in 2014. Vaak worden deze personen via de Staatscourant opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen.