Het aantal lesuren dat docenten moeten geven kan naar beneden, zodat zij meer tijd krijgen voor zelfontwikkeling en het voorbereiden van de lessen.

Dat zegt de voorzitter van de koepelorganisatie van middelbare scholen VO-raad, Paul Rosenmöller in een interview met Trouw.

"Vraag je af hoe effectief een extra lesuur is. Kwaliteit boven kwantiteit. We moeten heilige huisjes ter discussie durven stellen: het rooster, het aantal lesuren, de dominante sturing van bovenaf'', aldus Rosenmöller.

Volgens hem hoeft een beperking van het aantal lesuren niet te betekenen dat er ook minder onderwijs wordt gegeven. "Leerlingen leren ook als ze zelfstandig aan het werk zijn, of tijdens een stage bij een bedrijf. Onderwijs is niet alleen een lokaal met kinderen en een leraar ervoor", zegt Rosenmöller.

De kwaliteit van het onderwijs verbetert juist als docenten meer tijd krijgen voor de voorbereiding van de lessen, maar ook om zichzelf als docent te blijven ontwikkelen.

Binnen de scholen kan er ook gekeken worden naar efficiëntie, vindt Rosenmöller. "Laat drie klassen tegelijk een film zien, dan kunnen twee docenten iets anders doen."

Flexibiliteit

Rosenmöller stelt dat het systeem van verplichte lesuren goed onderwijs heeft opgeleverd, maar dat scholen nu de vrijheid moeten krijgen om zelf te bepalen hoe ze het onderwijs willen inrichten. "Als je de talenten van leerlingen meer centraal wilt stellen, heb je meer flexibiliteit nodig", zegt hij.

VVD-Kamerlid Karin Straus staat niet afwijzend tegenover het voorstel van Rosenmöller, maar wijst er wel op dat scholen afgelopen jaar al meer ruimte hebben gekregen.

"De urennorm is al minder strak en de definitie is aangepast, zodat ook andere activiteiten kunnen tellen als onderwijsactiviteiten", stelt ze. "Als scholen nog meer ruimte willen is het wat mij betreft leidend dat dat de kwaliteit van het onderwijs ten goede moet komen." 

Ze wijst daarbij op de proef die recent is gestart met scholen die het predicaat "excellent" hebben gekregen. Bij deze scholen kan er flexibel met wetten en regels worden omgegaan. 

"Als blijkt dat juist de hoeveelheid lesuren knelt, kan gekeken worden hoe dit op te lossen, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen", aldus Straus. 

Motie

D66-Kamerlid Paul van Meenen is het eens met het pleidooi van Rosenmöller. "Ik heb hier vorig jaar al een motie over ingediend. Met een maximum van twintig lesuren per week houdt de docent tijd over voor eigen ontwikkeling en het verbeteren van het onderwijs."

De PvdA laat weten eveneens voorstander te zijn van maatwerk en flexibele onderwijstijden. "Dat is goed voor de onderwijskwaliteit en past bij een modern leven", aldus PvdA-Kamerlid Tanja Jadnansing. 

Op je hoede

Jasper van Dijk (SP) stelt dat je "op je hoede" moet zijn als onderwijsbestuurders pleiten voor minder lesuren. "Dat is namelijk ook goedkoper". Hij pleit dan ook voor meer geld om de klassen te kunnen verkleinen en de werkdruk te laten dalen.

Ook GroenLinks heeft nog kanttekeningen. "Goed dat Rosemoller benadrukt dat onderwijs meer is dan 'uren maken', maar dit moet geen vrijbrief zijn voor minder contacturen. Uiteindelijk moet de kwaliteit van het onderwijs en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal staan", aldus Kamerlid Rik Grashoff.

Binnenkort komt de commissie Platform Onderwijs2032 met een advies over de toekomst van het onderwijs.