Zeker 76 meisjes en vrouwen met een verstandelijke beperking zijn sinds 2013 in de prostitutie beland. Ze zijn geronseld terwijl ze in een inrichting zaten voor zwakbegaafden.

Dat blijkt uit onderzoek van het EO-televisieprogramma Dit is de Dag Onderzoek, dat daar zaterdag een uitzending aan besteedt.

Het programma deed een inventarisatie onder ruim negentig advocaten in Nederland die gerechtigd zijn slachtoffers van mensenhandel bij te staan. Daaruit blijkt dat er 76 slachtoffers zijn van ronselaars die voor de rechter moesten verschijnen.

Volgens Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corine Dettmeijer gaat het slechts om het topje van de ijsberg, omdat er meestal geen aangifte wordt gedaan door slachtoffers.

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er direct actie wordt genomen. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland stelt dat aangesloten instellingen inderdaad met die problemen te maken hebben. Ze vinden dat er niet genoeg middelen zijn om de jongeren tegen ronselaars te beschermen.