Overheidsdiensten mogen persoonsgegevens niet zomaar met elkaar uitwisselen. Burgers moeten hier van tevoren over worden geïnformeerd.

Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. Het Hof deed zijn arrest (pdf) in een zaak die afkomstig is uit Roemenië.

Daar werden gegevens over zelfstandige ondernemers door de Roemeens belastingdienst overhandigd aan het nationale socialezekerheidsfonds, zodat achterstallige betalingen konden worden geïnd.

Het Hof van Beroep in Cluj vroeg aan het Europees Hof of dat wel toegestaan is onder een Europese richtlijn rond de verwerking van persoonsgegevens. Het Hof stelt dat deze burgers op voorhand moeten worden geïnformeerd over deze verdere verwerking van hun gegevens.

Nederland

Mogelijk heeft het arrest ook in Nederland gevolgen. Zo was er hier vorig jaar ophef over het uitwisselen van gegevens tussen de politie en de Belastingdienst. De Belastingdienst vordert kentekengegevens die door de politie worden verzameld, om bijvoorbeeld te onderzoeken of lease-auto's voor privégebruik worden ingezet.

Een jaar geleden schreef toenmalig minister Ivo Opstelten (Justitie) aan de Tweede Kamer dat die uitwisseling in de wet was geregeld. Het is onduidelijk of de uitwisseling wordt heroverwogen naar aanleiding van de uitspraak van het Hof. NU.nl heeft het ministerie van Justitie om een reactie gevraagd.