De kernreactor in Petten is voorlopig buiten bedrijf. Exploitant NRG heeft de reactor afgeschakeld nadat bij de laatste zogenoemde bestralingscyclus een probleem aan het licht was gekomen.

Dat meldt NRG woensdagavond op haar website.

Volgens NRG was sprake van een "licht toegenomen fluctuatie" op de nucleaire instrumentatie van het controlepaneel van de Hoge Flux Reactor. In antwoord daarop is deze reactor in gecontroleerde stappen afgeschakeld.

NRG heeft conform het daarvoor bestaande inspectieplan alle onderdelen van de reactor gecontroleerd. Momenteel is men nog bezig met een nader onderzoek naar het probleem.

De eerste resultaten van dit onderzoek wijzen op een lichte speling in een van de zes 'regelstaven' in de reactor. Deze regelen het vermogen van de reactor. De speling is niet dusdanig groot dat de reactorveiligheid op enig moment in het geding is geweest.