Vorig jaar deed de brandweer er gemiddeld 7,4 minuten over om bij een brand te komen. Dat is even snel als in 2013.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft bekendgemaakt.

Het duurt gemiddeld 0,6 minuten om de brandweermeldkamer te alarmeren. Vervolgens duurt het zo'n 2,8 minuten voordat de brandweereenheden zijn uitgerukt. Gemiddeld zijn ze 4 minuten onderweg naar de brand.

Verschillen

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond was meestal het snelst ter plekke. Gemiddeld deden zij er 6 minuten over om bij een brand te komen. De brandweer in de regio Drenthe deed er met 9,7 minuten het langst over.

De brandweerkorpsen die meer gebruik maken van vrijwillige brandweerlieden hebben vaker een langere responstijd dan korpsen die met voltijd brandweermannen werken. Vrijwilligers moeten bij een uitruk namelijk eerst nog naar de kazerne reizen. Ook hebben korpsen in dunbevolkte regio's een hogere responstijd, omdat de rijafstanden groter zijn.