De brandweer is in 2014 138.000 keer uitgerukt om brand of hulpverlening. Dat is achtduizend keer minder dan in 2013.

Dat blijkt dinsdag uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal brandmeldingen dat binnenkwam in de meldkamer nam juist toe in 2014. Met vierduizend naar ruim 130.000 meldingen. Dat de brandweer minder vaak hoefde uit te rukken, heeft te maken met het feit dat de meeste gevallen kunnen worden afgehandeld in de meldkamer.

De meeste meldingen komen binnen via automatische brandmelders. Zo'n 40 procent. De brandweer belt actief na om te controleren of er daadwerkelijk brand is. Maar ook bij telefonische meldingen hoefde de brandweer minder vaak in actie te komen.

Hulpverlening

Het aantal verzoeken voor hulpverlening nam ten opzichte van 2013 af met zesduizend meldingen. De brandweer wordt vaak ingezet bij het verlenen van assistentie bij ongelukken en bij ondersteuning bij wateroverlast en stormschade.

De meldkamers van de Veiligheidsregio’s Zeeland en Limburg-Zuid handelden het vaakst incidenten af op de meldkamer. Dat gebeurde in zo’n 70 procent van de gevallen. De meldkamers  van de regio’s Noord-Holland-Noord, Kennemerland en Flevoland handelden 10 procent op de centrale af.

Afgehandeld in meldkamer