Vorig jaar legde de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) 9.177 maatregelen op aan 13.619 bezochte horecabedrijven na overtredingen van de hygiëne-eisen. Dat is vaker dan in 2013.

Dat blijkt uit cijfers die NU.nl heeft ontvangen na een verzoek via de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob).

De NVWA heeft in 2014 wel meer bedrijven bezocht dan in 2013. Toen legde de autoriteit 8.212 maatregelen op aan 11.690 bezochte bedrijven.

Naast het aantal controles liep ook het aantal zware overtredingen op: in 2014 deelde de NVWA 37 processen-verbaal uit tegenover 23 in 2013. Dat is een van de zwaarste maatregelen die de inspectiedienst kan opleggen. Een rechter kan vervolgens onder meer beslissen tot sluiting van een horecagelegenheid. 

Boetes en waarschuwingen

In 2.145 gevallen begingen horeca-ondernemers ernstige of herhaaldelijke overtredingen waarvoor de inspecteurs een boeterapport uitschreven, tegenover 1.793 in 2013.

In de meeste gevallen werd een schriftelijke waarschuwing uitgedeeld, namelijk 6.995 keer. In 2013 deelden inspecteurs 6.396 waarschuwingen uit. Een schriftelijke waarschuwing heeft betrekking op een lichte overtreding van de hygiënecode.

Maatregelen

Gericht beleid

Volgens de NVWA komt de stijging in het aantal controles door efficiënter beleid. 'Het aantal controles is hoger omdat we slimmer met de capaciteit omspringen en gerichter inspectiemethoden hanteren. Hierdoor hebben we tijd over om meer inspecties uit te voeren', laat de inspectiedienst weten.  

De NVWA voert jaarlijks onaangekondigde bezoeken uit aan horecazaken om te controleren of zij voldoen aan de hygiënecode van de autoriteit. Deze controles zijn verplicht en kunnen in geen geval geweigerd worden. De dienst richt zich hierbij vooral op bedrijven waarvan zij problemen verwachten. 

Voedselvergiftiging

Controles kunnen ook plaatsvinden na klachten van bezoekers, bijvoorbeeld over voedselvergiftiging. Vorig jaar legde de autoriteit na dergelijke klachten 2 keer een proces verbaal op, 171 keer een boeterapport en 660 keer kwamen bedrijven weg met een schriftelijke waarschuwing.

De zwaarste straf die de dienst kan opleggen is onmiddellijke sluiting. Exacte gegevens hierover waren niet aanwezig in de opgevraagde cijfers. De NVWA liet naderhand aan NU.nl weten dat in 2014 enkele tientallen horecazaken direct zijn gesloten omdat de hygiëne dermate slecht was.