Te vaak komen kinderen die mishandeld worden niet in beeld bij regionale advies- en meldpunten voor huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik pleit daarom voor een meldplicht bij zelfs maar een vermoeden van kindermishandeling, bracht de organisatie dinsdag naar buiten.

De taskforce vindt dat het belang van de slachtoffers zwaarder weegt dan dat van verdachten wanneer achteraf zou blijken dat het om een onterechte melding gaat.

De overheid moet de bestaande meldcode aanpassen, vindt de organisatie. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid en Welzijn) heeft toegezegd medio oktober met een reactie te komen. De code is een vijfstappenplan waarin staat wat leraren, huisartsen en medewerkers van jeugdzorginstellingen moeten doen als ze kindermisbruik of -mishandeling niet kunnen uitsluiten.

Europese kinderombudsmannen sloegen dinsdag alarm over het grote aantal slachtoffers. Een op de tien kinderen (10 miljoen) heeft te maken met huiselijk geweld. Ze hebben hier vaak hun leven lang last van.