Tilburg krijgt een noodopvanglocatie voor vierhonderd asielzoekers. De gemeente schrijft maandag op haar website dat zij worden opgevangen in voormalig woonzorgcentrum Jozefzorg aan de Kruisvaardersstraat.

De opvang is voor maximaal drie jaar, aldus de gemeente Tilburg.

De stad kijkt ook of het mogelijk is om vanaf 2018 een echt asielzoekerscentrum te vestigen. Dit op verzoek van het Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Jozefzorg komt daarvoor niet in aanmerking.

Met de noodopvang wijkt de stad tijdelijk af van het bestemmingsplan. "Tilburg is een humane en gastvrije stad die staat voor een sociaal asielbeleid en een stad die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt", schrijft de gemeente verder. Omwonenden worden nog uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Enschede

De gemeenteraad van Enschede is maandagavond in meerderheid akkoord gegaan met de vestiging van een opvangcentrum voor zeshonderd asielzoekers in de gemeente. De vergadering werd bijgewoond door circa 150 omwonenden, die in meerderheid tegen een asielzoekerscentrum (azc) zijn.

De komst van het azc op een terrein van 4 hectare op het Esmarkerveld naast een woonwijk leidde vorige week tijdens een informatiebijeenkomst tot woede van omwonenden. De politie hield voor- en tegenstanders uit elkaar. Aan het begin van de raadsvergadering van maandagavond werden ruim 3.200 handtekeningen aangeboden van tegenstanders van een azc op de beoogde locatie.

Een motie van wantrouwen tegen het college inclusief de al vertrokken waarnemend burgemeester Fred de Graaf, ingediend door eenmansfractie OPA, haalde het niet.

Kockengen

In de sporthal in Kockengen worden vanaf dinsdagmiddag 72 uur lang 115 asielzoekers opgevangen. De gemeente Stichtse Vecht, waar Kockengen bij hoort, liet maandag weten dat het COA om de acute opvang heeft gevraagd.

"Na 72 uur stromen de vluchtelingen door naar andere opvanglocaties van het COA", aldus de gemeente. Het gaat vooral om gezinnen uit Syrië en Eritrea.

"De gemeente Stichtse Vecht neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen tijdelijk te voorzien in opvang en eerste levensbehoefte. Samen met het Rode Kruis, politie, brandweer en GGD biedt de gemeente deze mensen de komende dagen onderdak."