Het Rode Kruis begint maandag een nieuwe wervingscampagne in verband met de aanhoudende vluchtelingenstroom.

Zo zoekt de organisatie duizend mensen die oproepbaar zijn om praktische hulp te bieden aan vluchtelingen. Verder zijn op korte termijn honderden projectvrijwilligers nodig om te assisteren.

De aanvullende hulpverleners zijn nodig om 1.200 reeds opgeleide vrijwilligers bij te staan bij hulp aan vluchtelingen in de noodhulplocaties.

Het Rode Kruis zegt in hoogste staat van paraatheid te zijn voor "de grootste hulpoperatie sinds jaren". Door de toestroom van vluchtelingen moet de hulp substantieel worden uitgebreid, stelt het Rode Kruis.

De organisatie heeft al veel vrijwilligers aan het werk, die rond de klok aan het werk zijn in de nieuwe opvangcentra. Daarnaast zijn onder anderen veel tolken, verpleegkundigen en extra EHBO'ers nodig.

Burgerhulp

Het Rode Kruis roept daarom mensen dringend op zich beschikbaar te stellen voor het burgerhulpnetwerk Ready2Help, waarbij inmiddels 6.500 vrijwilligers betrokken zijn. Daarvoor zijn zeker duizend mensen extra nodig.

Zij worden onder meer ingezet bij de inname en sortering van spullen die worden ingezameld en via zeven Welkom Winkels beschikbaar worden gesteld. Dat aantal winkels wordt weldra uitgebreid naar twintig. Die komen in de buurt van opvanglocaties en asielzoekerscentra.

Tekorten

Vanwege de grote vluchtelingenstroom staan hulporganisaties niet alleen voor een gigantische opgave qua inzet, maar ook qua geld, zei Rode Kruis-directeur Gijs de Vries onlangs tegen NU.nl. 

De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, en het Rode Kruis spreken inmiddels van "de grootste vluchtelingenstroom ooit" en ook één die elk jaar nog fors toeneemt. In 2013 lag het aantal ontheemden voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog boven de 50 miljoen. Dat aantal is nu gestegen tot 60 miljoen.

Een jaar geleden luidde het Rode Kruis al de noodklok omdat het geld dreigde op te raken. Nu is de situatie alleen maar verslechterd. "De tekorten zijn toegenomen", aldus De Vries.