De kosten van WW-uitkeringen bij basisscholen lopen zo hoog op dat er financiële compensatie moet komen vanuit het Rijk. In de laatste vijf jaar zijn de kosten uitgelopen van 90 miljoen euro tot 265 miljoen euro.

Dat meldt de PO-Raad maandag.

Door de enorme kostenpost is er geen geld beschikbaar voor extra hulp in de klas en voor het realiseren van kleinere groepen. De kosten worden veroorzaakt door de krimp van het aantal schoolkinderen. De PO-Raad roept op tot maatregelen vanuit de overheid.

In 2009 waren er circa drieduizend leerkrachten met een WW-uitkering. Dat aantal is in 2014 opgelopen tot zo'n 8.500. De uitkeringen worden gezamenlijk betaald door de scholen. Alle schoolbesturen betalen daarvoor jaarlijks premie aan het Participatiefonds, waarbij zij verplicht zijn aangesloten. In 2010 moesten de scholen nog 90 miljoen euro neerleggen, dit jaar loopt het bedrag op tot waarschijnlijk 265 miljoen euro.

"De consequentie is dat scholen minder geld over hebben om leraren in dienst te houden, zelfs mensen moeten ontslaan, waardoor we nog meer werkloze leraren krijgen. Zo loopt het bedrag alleen maar verder op", constateert Rinda den Besten, voorzitter van koepelorganisatie van het primair onderwijs, de PO-Raad.

Gevolgen

Hierdoor is minder geld beschikbaar om te besteden aan het onderwijs zelf. Dit heeft gevolgen voor zowel krimpende als groeiende scholen. "We hebben drie groepen in één klas. De docent moet minimaal op zeven niveaus lesgeven", aldus Sake Saakstra, bestuurder bij Stichting Comperio in Wolvega tegen het Parool.

Herbert de Bruijne, bestuursvoorzitter van Openbaar Onderwijs aan de Amstel, ondervindt ook problemen door de vele uitkeringen. "Wij hebben jaarlijks honderd nieuwe leerlingen. Ik kan niet zo veel nieuwe leraren aannemen als ik zou willen. Ik betaal 2 ton meer dan vorig jaar aan dat fonds."

De PO-Raad pleit ervoor om de onderwijsbudgetten de komende jaren niet verder te beperken, ondanks het dalende aantal leerlingen. Het ministerie van Onderwijs stelt dat de scholen zelf het beschikbare geld goed moeten besteden. "Het aantal leerlingen daalt, maar het bedrag dat beschikbaar is per leerling stijgt al jaren."