Advocaat Gerard Spong heeft vrijdag aangifte gedaan tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Hij houdt het bedrijf verantwoordelijk voor het opzettelijk vernielen van huizen en gebouwen in de provincie Groningen, alsmede witwassen.

Dat heeft Spong vrijdag laten weten. Hij doet de aangifte namens de Groninger Bodem Beweging (GBB) en enkele individuele omwonenden.

"De NAM heeft door het willens en wetens blijven boren in Groningen, terwijl zij dondersgoed doorhad welke risico’s daarmee waren gemoeid, talloze mensenlevens in gevaar gebracht", stelt de raadsman. "Dat is schandalig en de strafrechter dient daar een oordeel over te vellen."

Omdat de NAM volgens Spong geld omzette dat zij verdiende met de vernielingen aan de woningen, heeft de NAM zich ook schuldig gemaakt aan witwassen.

De aangifte heeft betrekking op het winnen van gas in de provincie Groningen sinds 1963.

Levensgevaar

De NAM heeft er volgens Spong voor gekozen om de gaswinning door te zetten, ondanks dat zij bekend was met de gevaren die dat met zich meebracht.

Uit verschillende wetenschappelijke rapporten blijkt dat met deze boringen niet alleen materiële schade is ontstaan, maar ook een reëel risico op levensgevaar voor de bewoners op de koop toe is genomen.

Overheidsverplichting

"Twee van mijn cliënten durven hun kind niet meer onder de dakkapel te laten slapen omdat de aardbevingen het gruis uit het plafond klopten", noemt de advocaat als voorbeeld. "Het is voor hen angstaanjagend."

Hij stelt dat de noodzaak tot een strafrechtelijk onderzoek en een rechtelijk oordeel met name is ingegeven door de positieve verplichting die de overheid heeft om haar burgers te beschermen tegen dreigend levensgevaar of tegen letsel.

Video: De gaswinning in Groningen in 60 seconden

In 60 seconden: De gaswinning in Groningen
In 60 seconden: De gaswinning in Groningen

Animatie door in60seconds

Reactie NAM

De NAM laat weten de aangifte serieus te nemen. Wel neemt het bedrijf afstand van de "soms wel erg sterke bewoordingen" van de advocaten.

"De aardbeving bij Huizinge heeft geleid tot nieuwe inzichten over potentiële risico's. Waar risico's worden geconstateerd, worden ze aangepakt. Doel is en blijft veilige en verantwoorde gaswinning, nu en in de toekomst", aldus de NAM.

Het bedrijf laat verder weten dat het schade compenseert. "In 30.000 schadezaken zijn we inmiddels tot een oplossing gekomen voor de bewoner", aldus de NAM.