Tussen 1990 en 2014 is de uitstoot van fijnstof door verkeer en vervoer met 57 procent gedaald. De uitstoot van CO2 is in dezelfde periode echter toegenomen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De vermindering van de hoeveelheid fijnstof door verkeer en vervoer is vooral toe te wijzen aan de roetfilters die zijn aangebracht bij dieselvoertuigen. Het fijnstof dat ontstaat door de slijtage van remmen, banden en het wegdek bleef tussen 1990 en 2014 namelijk ongeveer op hetzelfde niveau.

Dat er minder fijnstof wordt uitgestoten is goed nieuws. Het inademen van fijnstof kan namelijk schadelijk zijn voor de gezondheid.

In 2014 is een derde van de totale uitstoot aan fijnstof toe te wijzen aan verkeer en vervoer.

In60seconds: Opwarming van de aarde

Video door in60seconds.nl

Stikstofoxiden

Door de hogere eisen die de Europese Unie stelt aan motoren, is ook de uitstoot van stikstofoxiden in het wegverkeer met 70 procent gedaald. Stikstofoxiden kunnen smog veroorzaken in dichtbevolkte gebieden.

In tegenstelling tot fijnstof en stikstofoxiden, is de CO2-uitstoot tussen 1990 en 2014 gestegen. Hoewel de CO2-uitstoot sinds 1990 met 24 procent gestegen is, daalt de uitstoot al sinds 2011.

In de periode van het onderzoek is de CO2-uitstoot van het wegverkeer per voertuigkilometer ongeveer constant gebleven. De motoren werden in de periode zuiniger, maar de uitstoot bleef hetzelfde door de stijging van het gemiddelde gewicht per voertuig.

Emissie