In het asielzoekerscentrum dat in Zeewolde komt, is straks plaats voor zeshonderd vluchtelingen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had de gemeente in Flevoland gevraagd negenhonderd mensen op te nemen, maar het college besloot dinsdag de grens te leggen op zeshonderd mensen.

Meer is voorlopig niet mogelijk, aldus burgemeester en wethouders. Zeshonderd is volgens het COA een ondergrens om een asielzoekerscentrum zelfstandig te laten draaien, met bijvoorbeeld eigen gezondheidszorg.

''Gezien de informatie die de afgelopen maanden is verzameld, kiest het college voor zeshonderd opvangplaatsen'', zo luidt de verklaring van de gemeente. Wel willen de bestuurders de komende tijd draagvlak zoeken voor uitbreiding van de opvang, als daar vraag naar is.

Gekkenwerk

Het COA vroeg Zeewolde in het voorjaar al een asielzoekerscentrum in te richten. Burgemeester en wethouders van Zeewolde stemden met dat verzoek in. Daarvoor was geen besluit van de gemeenteraad nodig, maar wel een advies.

De raad besprak het voorstel vorige week. PVV-leider Geert Wilders was toen een van de dertien insprekers. Hij noemde het ''gekkenwerk'' dat er een asielzoekerscentrum komt in een plaats met 22.000 inwoners.