Het VU Medisch Centrum (VUmc) wordt dinsdag volledig geëvacueerd wegens wateroverlast na een lek in de waterleiding.

Dat meldt Wouter Bos, voorzitter van de raad van bestuur van het VUmc tijdens een persconferentie. Alle patiënten in bedden worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. In totaal gaat het om maximaal 339 patiënten. 

Rond 15.45 uur meldt het ziekenhuis dat alle hartpatiënten zijn weggebracht. Ook alle kinderen liggen niet meer in het VUmc, maar zijn overgebracht naar het AMC. 

Een aantal patiënten kunnen ontslagen worden en hoeven dus niet verplaatst te worden. Hoeveel dat er zijn, wordt per afdeling en per patiënt bekeken.

Door de wateroverlast is onder meer het ketelhuis van het ziekenhuis onder gelopen en hierdoor kan het ziekenhuis de watervoorziening voor de patiënten niet garanderen. 

Gepoogd wordt zoveel mogelijk mensen te evacueren voor middernacht. Buiten het VU-ziekenhuis staan zeker dertig ambulances gereed om patiënten naar andere ziekenhuizen te brengen.  

Bedden

In alle ziekenhuizen in Amsterdam worden bedden vrijgemaakt. Zo heeft het AMC aan het einde van de dag maximaal 125 bedden beschikbaar, liet een woordvoerster weten. Dertig bedden zijn bestemd voor acute situaties en dertig bedden zijn bestemd voor kinderen. Het ziekenhuis heeft extra medewerkers ingezet om iedereen op te kunnen vangen.

Vijf hartpatiënten moeten snel naar een andere omgeving. Op de kinderafdeling van de intensive care liggen twaalf pasgeboren kinderen. "De hele dag heeft geen van de patiënten gevaar gelopen", aldus Bos. Op het moment dat de stroom uitviel, was één vrouw net aan het bevallen. Zij is naar een afdeling gebracht waar wel elektriciteit was.

Onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zijn naar het VU Medisch Centrum in Amsterdam gegaan voor een verkennend onderzoek. 

Liften

De evacuatie gaat nog wel een tijd duren omdat de liften het maar sporadisch doen. "Er zijn momenten geweest dat geen enkele lift het deed, één lift werd bijna handmatig bediend. De evacuatie zal daardoor deels via het trappenhuis moeten plaatsvinden." 

Het zal in elk geval nog dagen duren voordat het ziekenhuis weer in gebruik kan worden genomen. "Het water moet worden opgeruimd en daarna moeten alle aparaten weer geïnstalleerd." Bos laat weten dat het VUmc al van diverse ziekenhuizen uit de omgeving hulp heeft aangeboden gekregen.

Video: Artsen VU moeten door ondergelopen gang

Beeld: Jeroen Smit

Werkzaamheden

Rond 7.00 uur 's ochtends ontstond er door werkzaamheden een lek in de waterleiding aan de Van der Boechorststraat in Amsterdam-Zuid. Hierdoor kwamen veel straten onder te staan en stroomde het water het ziekenhuis in.

Het VUmc ging daarop over op het noodplan en probeerde de noodaggregaten in te schakelen, maar dat maakte niks uit. "De stroom tot aan het ziekenhuis kon daarmee gegarandeerd, maar ín het ziekenhuis liep het vervolgens mis", zegt Bos.

In de loop van de ochtend verzamelden zich tientallen ambulances buiten het gebouw van het VUmc omdat lang onduidelijk was of de patiënten van de intensive care "in huis gehouden konden worden". Later bleek dat zeker 22 van hen naar andere lokaties in het gebouw waren overgebracht. Eén patiënt werd naar een ander ziekenhuis vervoerd. 

Video: Reactie Wouter Bos op evacuatie

Mortuarium

In totaal zijn drie lager gelegen verdiepingen van het VUmc ondergelopen. Naast het ketelhuis gaat het om een paar laboratoria en het mortuarium. De patiënten die daar liggen worden overgebracht naar een andere lokatie. Het VUmc heeft hiervoor contact opgenomen met de gemeente om dit "in zo'n groots mogelijke zorgvuldigheid" te organiseren.

Zowel Waternet als Defensie zijn bezig met het wegpompen van het water. Het herstel van de gesprongen waterleiding duurt ongeveer vijf tot zes dagen. Het water op de nabijgelegen Boelelaan is inmiddels weggezakt.

Verkeer

Volgens de Verkeersinformatiedienst zal de avondspits rondom Amsterdam veel hinder ondervinden van de problemen bij VUmc. Dat komt omdat de komende uren patiënten vanuit het VUmc vervoerd worden naar andere ziekenhuizen in de regio. Rijkswaterstaat zegt dat er misschien rij- en of spitsstroken dicht gaan om het transport van patiënten vlot te laten verlopen.

Mogelijk duurt dit nog tot middernacht vanwege het patiëntenvervoer. Onduidelijk is nog of er andere verkeersmaatregelen worden genomen. Automobilisten wordt geadviseerd de verkeersinformatie in de gaten te houden.