De politie wijzigt woensdag het computersysteem waarmee boetes worden verwerkt en geïnd, met als gevolg dat veel boetes niet betaald hoeven te worden. 

Dat melden de gezamenlijke politiebonden vrijdag. Door deze nieuwe actie voor een betere politie-cao kan het Centraal Justitieel Incassobureau van Justitie (CJIB) bepaalde bekeuringen niet verwerken.

De actie betreft boetes voor minder dan 20 kilometer per uur te hard rijden en alle overtredingen die een boete van 200 euro of lager opleveren.

Door software-instellingen aan te passen worden de snelheidsovertredingen en de lagere boetebedragen automatisch weggefilterd uit de bestanden die door de Nationale Politie naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) worden gestuurd.

''De overheid gaat hier miljoenen door mislopen'', vertellen Gerrit van de Kamp van politiebond ACP en Albert Springer van politiebond NPB namens de politiebonden. ''Deze actie heeft de meeste financiële gevolgen van alle acties tot nu toe.''

Kort geding

Minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur zegt de aangekondigde actie eerst te willen onderzoeken voordat hij overgaat tot actie. Een kort geding om de actie een halt toe te roepen behoort tot een van de mogelijkheden, zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

"Boetes zijn er om de verkeersregels te handhaven en in het belang van de verkeersveiligheid", aldus Van der Steur. Hoewel hij recht van agenten respecteert om actie te voeren, kan de actie door de rechter verboden worden als de openbare orde of veiligheid in het geding is.

Donderdag verloor de minister een ander aangespannen kort geding. De rechter oordeelde dat de politieactie, waar agenten niet langer deurwaarders begeleiden, mag doorgaan.

Onbepaalde tijd

De bonden kondigen aan dat de actie voor onbepaalde tijd doorgaat. De politie beheert de server die de processen-verbaal verwerkt. Daarom kan zij deze actie uitvoeren. Voor de filtering wordt de zogeheten witte lijst met onder andere CD en AA-kentekens (diplomatiek en koninklijk huis) uitgebreid met de lagere snelheidsovertredingen en boetebedragen.

De politiebonden hadden de agenten al opgeroepen om minder boetes uit te schrijven. De 'kleinere' bekeuringen die nog worden uitgeschreven, worden er vanaf woensdag alsnog uit gefilterd.

Vraagtekens

Veilig Verkeer Nederland zet vraagtekens bij de politieactie om het systeem voor de inning van boetes deels plat te leggen.

VVN acht de kans groot dat mensen zich in het verkeer gaan misdragen omdat ze weten dat er geen sancties op zullen staan. ''Dat werk je met zo'n actie in de hand en dat moet je niet willen hebben", zegt een woordvoerster.

Loonsverhoging

Politiemensen voeren al maanden actie. Een loonsverhoging die volgens het kabinet ruim 5 procent bedraagt, wijzen ze af. In de verhoging zit volgens de bonden geld dat anders voor pensioenen zou zijn gebruikt. Ze noemen dat een sigaar uit eigen doos.

Ook is er geen geld beschikbaar voor andere zaken die de bonden belangrijk vinden, zoals investeringen in veiliger werken, een hogere piketvergoeding en het behoud van 21 vrije weekenden per jaar.

Van der Steur riep de bonden nogmaals op aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Hij wijst erop dat de andere bonden en vakcentrales de loonsverhoging en eenmalige uitkeringen wel hebben geaccepteerd. "Voor veel bonden is het bod wel acceptabel. Er ligt een goed loonakkoord. Ik zie niet in waarom de politiebonden dat niet zouden accepteren."

Video: Reactie Van der Steur