De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet woningeigenaren in het Groningse aardbevingsgebied vooraf compenseren voor mogelijke waardevermindering van hun huizen, ongeacht of de woningen worden verkocht.

Dat heeft de rechtbank in Assen woensdag bepaald.

Ook als er geen fysieke schade aan de woningen aantoonbaar is, wordt de NAM aansprakelijk gesteld bij een eventuele waardevermindering.

De woningeigenaren, verenigd in de stichting Waardevermindering door Aardbevingen (WAG), hadden de zaak samen met twaalf woningcorporaties aangespannen. In totaal behartigt de stichting tijdens de zaak de belangen van de eigenaren van zo’n 100.000 woningen.

De NAM compenseert de eigenaren vooralsnog alleen maar voor waardedaling van hun huizen, zodra deze worden verkocht. Maar volgens de rechtbank valt het aardbevingsrisico redelijkerwijs als duurzaam aan te merken en staat niets in de weg de schade nu al te begroten. Schommelingen in de huizenmarkt in het aardbevingsgebied of de door de NAM te verwachten positieve effecten van hun maatregelen doen daar niets aan af.

Afzonderlijke procedures

De waardevermindering zou in afzonderlijke procedures moeten gebeuren. De rechtbank gaat ervan uit dat de waardevermindering ongeveer enkele procenten bedraagt. WAG had het eerder over 5 tot 25 procent.

Video: NAM moet gedupeerden compenseren

Reactie advocaat

"Geweldig nieuws. Onwerkelijk bijna", reageert advocaat Pieter Huitema van de WAG en de woningcorporaties op de uitspraak. "Dit gaat zo veel mensen aan en is zo iets groots. Dat een rechter dan zonder twijfel en zonder blikken of blozen tot deze uitspraak komt, is super", zegt de raadsman. "Voor mensen in het aardbevingsgebied is dit een grote steun in de rug."

Huitema stelt dat de rechter de WAG en woningbouwcorporaties op alle punten in het gelijk heeft gesteld. "Natuurlijk heeft de NAM het recht om in beroep te gaan, maar het zou verstandig zijn als de NAM nu met ons om de tafel gaat zitten om tot een berekeningssystematiek en oplossing te komen in plaats van verder te procederen."

Groninger Bodem Beweging

Ook de Groninger Bodem Beweging heeft positief gereageerd. "Zo zie je maar, er zit meer in wat wij en de mensen hier altijd gedacht en gezegd hebben dan de NAM wil erkennen'', zegt secretaris Dick Kleijer.

"Op alle regelingen die de NAM nu als buitengewoon goed presenteert, valt heel wat af te dingen. Wij zijn zeer verheugd dat de NAM op alle fronten door de rechter in het ongelijk is gesteld'', aldus Kleijer. Zijn organisatie, die opkomt voor de belangen van hen die schade ondervinden van de gevolgen van de gaswinning, was geen partij in de rechtszaak.

Hoge Raad

De NAM kan nog in beroep gaan bij de Hoge Raad in Den Haag. De maatschappij beraadt zich op vervolgstapppen, aldus projectdirecteur Aardbevingen Martijn Verwoerd.

De zaak werd behandeld door de rechtbank in Assen, omdat woningen van sommige Groningse rechters zelf ook beschadigd raakten door de bevingen.