In de provincie Overijssel mag in de winter voortaan niet overal meer op ganzen geschoten worden. De rechtbank Overijssel vernietigde een besluit hiertoe van de provincie.

''Een stap in de goede richting'', reageerde bezwaarmaker Vogelbescherming dinsdag. Ze ging in april in beroep tegen de beslissing van de provincie Overijssel om in de winter voortaan overal het doden van ganzen toe te staan. De provincie achtte het afschieten noodzakelijk vanwege de flink gestegen schade aan gewassen door foeragerende ganzen.

In een flink aantal gebieden heeft de provincie echter onvoldoende aangetoond dat de ganzen een gevaar zijn voor gewassen van boeren, oordeelde de bestuursrechter. Volgens de Vogelbescherming zijn de dieren voorlopig gevrijwaard van 'grootschalig afschot'. Afgelopen winter zijn ongeveer 5000 afgeschoten in de provincie.

Jachtseizoen

De Vogelbescherming meldde eerder dat Overijssel de enige provincie is die in de winter jaagt op deze dieren. In januari verloor de provincie een kort geding omdat ook de voorzieningenrechter twijfelde of de aangerichte schade in de winter door de dieren wel voldoende was aangetoond.

De provincie krijgt een maand de tijd om met een nieuw besluit te komen. De fractie van GroenLinks in Overijssel wil dat het provinciebestuur stopt met het doden van ganzen en met de natuurorganisaties om tafel gaat.