De provincie Friesland legt zich neer bij een groot windmolenpark in het IJsselmeer. 

Daar komen vooralsnog 89 windturbines in het water, 6 kilometer uit de kust van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Er zijn al jaren protesten tegen de plannen, vooral uit de hoek van de milieubeweging, de toeristische sector, de visserij en gemeenten langs de kust.

Provinciale Staten van Friesland gaven het provinciebestuur eind vorig jaar nog de opdracht mee om in Den Haag te pleiten voor een lange rij windmolens op en langs de Afsluitdijk, als alternatief voor de locatie in het IJsselmeer.

Aanleg

Maar minister Henk Kamp van Economische Zaken vindt dat geen optie. Het college van Gedeputeerde Staten meldde dinsdag dat het zich nu neerlegt bij de aanleg van het park.

Friesland moet in 2020 op basis van afspraken met het Rijk 530 megawatt windenergie produceren. Het park is straks goed voor 316 megawatt.

Natuurbestemming

Omdat nog niet bekend is welk type windmolen in het IJsselmeer wordt geplaatst, kan die 316 megawatt hoger uitvallen, stelt het provinciebestuur. Als dat zo is, wil het opnieuw met de minister om de tafel. Er zijn dan volgens het college minder windmolens op het vasteland nodig, waar ook protesten zijn.

Het werkeiland in het IJsselmeer van waaraf het park straks wordt opgebouwd, krijgt na voltooiing een natuurbestemming.