Het verminderen van kindhuwelijken, kinderprostitutie en hiv-besmettingen in ontwikkelingslanden staat centraal in zeven allianties die minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingensamenwerking) heeft gesloten. 

Ze maakt hier de komende vijf jaar 215 miljoen euro voor vrij.

Aanpak van ongewenste zwangerschappen, moedersterfte en vermindering van hiv-besmettingen leidt volgens haar tot sociale en economische vooruitgang in de arme landen. ''Als jonge mensen hiervan het slachtoffer worden, betekent dat een streep door hun toekomst'', aldus Ploumen maandag.

Ze gaat bij de bestrijding partnerschappen aan met het Aidsfonds, Cordaid, Plan Nederland, Rutgers, Save the Children, Stichting Kinderpostzegels en Terre des Hommes. De organisaties krijgen tussen de 15 en 50 miljoen euro.