Het gaat goed met de zeldzame hazelmuis in het uiterste zuiden van Nederland. In 2014 werd een recordaantal nesten aangetroffen. 

Dat meldt Natuurbericht.nl.

De hazelmuis profiteert naar alle waarschijnlijkheid van de beschermingsmaatregelen die door Staatsbosbeheer zijn genomen om het leefgebied van de hazelmuis uit te breiden. 

Hazelmuizen zijn kleine, oranje muizen die aan de bosrand leven. Ze rennen en klimmen door bramenstruiken, en worden vanwege die kwaliteiten wel 'aapje van het zuiden' genoemd. 

Sinds 1992 wordt het diertje gemonitord en worden nesten geteld. Gevreesd werd dat de soort uit Nederland zou verdwijnen, en daarom werden eind jaren '90 beschermingsmaatregelen genomen om de "structuurrijke bosranden te behouden of weer te krijgen". 

Die maatregelen hebben gewerkt: op 48 getelde routes werden in 2014 in totaal 535 nesten aangetroffen.