Een 83-jarige dementerende man die slecht ter been is krijgt geen huishoudelijke hulp meer. Zijn 77-jarige vrouw kan volgens de gemeente Rotterdam zelf nog wel voor hem zorgen. 

Het echtpaar kreeg tot april van dit jaar hulp, maar daarna stopte het. "Onbegrijpelijk", aldus de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld vrijdag. "Het lukte het echtpaar en de wijkverpleegkundige ook maar niet tijdig contact met de gemeente te krijgen."

Zwaneveld heeft de afgelopen periode "tientallen" klachten ontvangen over de huishoudelijke hulp, die sinds dit jaar onder het takenpakket van de gemeente valt en niet meer van de overheid.

De ombudsman stelt daarom een onderzoek in naar de gang van zaken rond de afhandeling van aanvragen van huishoudelijke hulp door de gemeente. Over een aantal maanden moet dat afgerond zijn.

Niet de bedoeling

Komende week heeft Zwaneveld contact met andere regionale ombudsmannen, dan wordt dit ook besproken.

"Voor de familie waar de ombudsman over spreekt, geldt dat er hulp en ondersteuning is geregeld. Het is natuurlijk buitengewoon vervelend voor hen dat ze er op hebben moeten wachten. Dat kan niet de bedoeling zijn", aldus een woordvoerder van de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (Zorg).

Rechtszaken

"Rotterdam telt 35.000 WMO-cliënten. We zitten er bovenop om Rotterdammers de zorg en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben."

Het afgelopen jaar zijn er landelijk meerdere rechtszaken geweest over mensen gekort zijn op de huishoudelijke hulp. Het bekendste voorbeeld is van een hoogbejaard echtpaar uit Dantumadiel. Zij hadden vorig jaar een zaak aangespannen omdat de gemeente de hulp vanaf dit jaar niet meer wilde vergoeden. De rechter gaf het echtpaar gelijk.