Agenten hebben vorig jaar iets vaker geweld toegepast bij het staande houden of aanhouden van verdachten.

In totaal heeft de politie 13.298 incidenten geregistreerd. In 2013 stond dat aantal op 13.076 incidenten. Dat blijkt uit gegevens die zijn opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

In de cijfers zijn opmerkelijke regionale verschillen te zien, vermoedelijk veroorzaakt door verschillen in registratie. Uit eerder onderzoek van NU.nl bleek al dat de registratie van deze incidenten gebrekkig verloopt. 

Sommige politie-eenheden registreren enkel de ernstige incidenten, anderen maken ook melding van lichte fysieke geweldsaanwendingen. Daardoor zijn de cijfers van bijvoorbeeld de eenheid Amsterdam niet te vergelijken met de eenheid Rotterdam, omdat zij verschillende incidenten registreren.

Geweldsaanwendingen

Regio's

De meeste regio's zijn redelijk stabiel gebleven met het aantal geweldsincidenten. Procentueel gezien steeg het aantal geweldsincidenten geregistreerd door de landelijke eenheid het hardst, met 32,2 procent. Ook in Noord-Holland (29,4 procent), Zeeland-West-Brabant (22,7) en Oost-Nederland (22,5) werden meer incidenten geregistreerd.

In Limburg was de grootste daling, met 23,2 procent minder registraties. Ook in Rotterdam en Oost-Brabant is een daling zichtbaar, van respectievelijk 19,5 en 14,2 procent.

Eerder dit jaar werd bekend dat agenten 158 keer geschoten hebben. Het ging om minstens 70 waarschuwingsschoten en 61 gerichte schoten. Dat is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren.