Asielzoekers die Nederland binnenkomen, hoeven op termijn mogelijk niet meer allemaal naar Ter Apel om zich aan te melden. 

Er zijn plannen om een deel van het werk dat nu nog bij het aanmeldcentrum in Groningen gebeurt naar Brabant te verplaatsen.

De plannen voorzien in twee nieuwe aanmeldcentra in Brabant: in eerste instantie in Budel en later in Gilze. Wat de betrokken instanties betreft komt er ook een derde locatie, in Oost-Gelderland.

Definitieve besluiten hierover zijn echter nog niet genomen, stelde het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdag in reactie op berichten in diverse media.

''Op korte termijn willen we Ter Apel ontlasten. Dat kan eventueel gebeuren door een deel van de processen die daar plaatsvinden ergens anders te gaan doen'', aldus een woordvoerder. Het gaat dan om aanmelding en registratie, maar bijvoorbeeld ook om de gezondheidscheck door de GGD.

Toename

Er zijn al langer plannen om het bestaande asielzoekerscentrum (azc) in Gilze uit te bouwen en er ook een kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te vestigen. Nu moeten asielzoekers nog met het openbaar vervoer naar Den Bosch als ze een afspraak hebben met de IND. 

Niet handig, vindt het COA. ''In Gilze zijn we bovendien bezig met een grondige verbouwing, terwijl de IND denkt over een nieuw kantoor. Dan is het logisch om naar deze optie te kijken'', zegt de zegsman van het COA.

Het aantal asielzoekers dat in Nederland aanklopt, is fors toegenomen. De voortwoedende burgeroorlog in Syrië is daar de belangrijkste oorzaak van. Van de ruim 30.000 mensen die op dit moment in Nederlandse azc's verblijven, is 40 procent Syriër.