Het aantal nieuwe studenten dat zich heeft aangemeld voor een lerarenopleidingen is drastisch afgenomen. Een week voor het nieuwe collegejaar begint, is het aantal aanmeldingen 30 procent lager dan vorig jaar.

Toen begonnen 5730 studenten op een van de 25 Nederlandse pabo’s. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Onderwijsblad, het tijdschrift van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

''De nieuwe toelatingstoetsen voor de pabo hebben een slachting aangericht in de aanmeldcijfers'', meldt de AOb.

Nieuwe studenten zijn vanaf dit collegejaar verplicht een toelatingstest te doen in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. De onderwijsvakbond zag de daling naar eigen zeggen al aankomen. ''Die toetsen zijn zo aangekondigd dat scholieren ze zien als een soort toelatingsexamen. Tel daarbij op dat geen scholier aan de eisen kan voldoen omdat er geen profielen bestaan die overeenkomen met de eisen die worden gesteld'', aldus AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen.

Het aantal daadwerkelijke inschrijvingen kan afwijken van het aantal aanmeldingen, studenten kunnen zich namelijk bij meerdere opleidingen aanmelden.