Een ruime meerderheid van de scholen in Rotterdam heeft aan de reguliere uren niet genoeg om de reken- en taalachterstanden weg te werken en gaat extra lesuren geven.
 

Dat meldt dagblad Trouw zaterdag.

In Rotterdam gaat 70 procent van de basisscholen en 90 procent van de middelbare scholen gebruikmaken van een gemeentelijk potje van 28,5 miljoen euro dat voor deze extra lessen bedoeld is.

Leerlingen in Rotterdam lopen achter op die in andere gemeenten en hebben gemiddeld lagere Cito-scores. Het programma om de achterstanden in te halen duurt twintig jaar. Sinds het begin in 2012 is een voorzichtig stijgende lijn ingezet: leerlingen in zeven probleemwijken krijgen al zes tot tien uur extra les.

Betrokkenheid ouders

In totaal hebben 290 Rotterdamse scholen zich aangemeld voor de subsidie. Zij mogen zelf kiezen waarvoor zij het willen inzetten. Dit kan behalve leertijduitbreiding ook het bijscholen van docenten zijn, of het vergroten van de betrokkenheid van ouders in het bijbrengen van de juiste taalkennis.

Dat de meerderheid van de scholen extra lestijd wil, is opvallend. Twee jaar geleden werd de landelijk ingevoerde 1040-urennorm na korte tijd afgeschaft omdat veel schoolbesturen protesteerden tegen de voorgestelde extra lesuren.