In asielzoekerscentra staan 750 tot 1.000 bedden leeg, doordat vluchtelingen met een verblijfsstatus liever slapen bij familie of vrienden.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil die lege bedden liever gebruiken voor nieuwe asielzoekers.

Daarom is het bezig met een 'zelfzorgarrangement', waarbij asielzoekers met een verblijfsvergunning zelf onderdak zoeken buiten een asielzoekerscentrum (azc). Ze krijgen daar een kleine financiële vergoeding voor en moeten zich elke week melden, meldt de NOS.

De azc's zitten overvol, omdat er per week rond de 1.700 asielzoekers bijkomen. Bovendien verloopt de uitstroom van degenen met een verblijfsvergunning naar gemeenten moeizaam, omdat er te weinig sociale huurwoningen zijn.

Zelfzorgarrangement 

Het zelfzorgarrangement is al eens eerder ingezet, eind jaren negentig. Het stuitte toen op bezwaren van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die zeiden het overzicht kwijt te raken en te vrezen voor de vorming van grote concentraties vluchtelingen op één plek. Diezelfde bezwaren zijn er nu weer.

Vluchtelingenwerk Nederland is positiever. "Als het op vrijwillige basis is en iemand die recht heeft op een plek altijd terug kan, hebben we geen bezwaar tegen deze maatregel", zegt een woordvoerder tegen de NOS.

Kamerbrief

Maandag verschijnt een Kamerbrief waarin een overzicht staat van alle maatregelen die worden genomen om de groeiende toestroom van asielzoekers het hoofd te bieden.