Boeren in Brabant, Gelderland en Zuid-Holland mogen het water uit de Maas gewoon gebruiken om hun vee te drenken en land te besproeien. 

Volgens de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta en Rivierenland geldt er voor het gebruik van het oppervlaktewater geen beperking. De waterschappen gebruiken het rivierwater zelf ook om in droge periodes zoals deze het waterpeil in sloten op peil te houden. Dat is zowel voor boeren als voor de natuur van belang.

In het Maaswater is een chemische stof aangetroffen die wordt gebruikt bij de productie van plastic. Het bedrijf dat de stof heeft geloosd heeft ondertussen maatregelen getroffen, maar de rivier is nog niet schoon.

De waterschappen houden de waterkwaliteit scherp in de gaten. Als het water niet meer gebruikt zou mogen worden, zou dat een ramp zijn voor honderden boerenbedrijven op de droge zandgronden.

Andere gebruikers

De vervuiling van de Maas met de stof pyrazool vormt ook geen gevaar voor zwemmers of andere gebruikers van het oppervlaktewater, liet Rijkswaterstaat donderdag weten. 

Volgens de woordvoerster van Rijkswaterstaat is incidenteel contact met pyrazool niet gevaarlijk, en zeker niet in de huidige lage concentraties.