Door de aanhoudende komst van asielzoekers slibben de Nederlandse asielzoekerscentra dicht.

Dat zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers donderdag in een reactie op berichtgeving van NOS

Nu wonen er ruim 27 duizend vluchtelingen in de centra; het hoogste aantal in tien jaar. De helft van dat aantal heeft wegens een verblijfsvergunning recht op een woning, maar voor deze groep zijn er geen huizen beschikbaar. Hierdoor stokt de doorstroming in de azc’s.

In de afgelopen vijf jaar is het aantal asielzoekers met recht op een woning gestegen van 5.300 in 2010 tot ruim 12.000 op dit moment.

Daarnaast komen ook steeds meer gezinsleden van vluchtelingen naar Nederland. Als een man bijvoorbeeld een verblijfsvergunning heeft gekregen, dan mag zijn gezin ook naar Nederland komen.

Bezetting asielzoekerscentra

Nareizen

Die groep groeit aanzienlijk: "Een derde van de vluchtelingen die naar Nederland komen, bestaat uit mensen die een familielid nareizen", aldus het COA tegen NOS.

Doordat vluchtelingen uit Eritrea en Syrië vrijwel allemaal een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen, is het aantal mensen dat in aanmerking komt voor gezinshereniging hoger dan voorgaande jaren.

'Behoorlijk vol' 

De woordvoerder van het COA bestrijdt in gesprek met NU.nl dat de Nederlandse asielzoekerscentra 'overvol' zitten. "Ze zitten behoorlijk vol, maar het is niet zo dat ze uitpuilen. Er is nog steeds plek, en we zijn steeds op zoek naar nieuwe locaties voor opvang."

Hoewel er een stijgende lijn zit in het aantal asielzoekers, zit Nederland nog niet op het niveau van 2001. Toen telde Nederland 83801 asielzoekers. Het gros daarvan kwam uit voormalig Joegoslavië, Somalië en Irak. 

Het aantal asielzoekers daalde na 2001 toen de nieuwe strengere Vreemdelingenwet van toenmalig staatssecrretaris van Justitie Job Cohen in werking trad.