Tientallen asielzoekers zijn woensdag met hun kinderen naar de rechtbank in Den Haag gekomen om een kort geding bij te wonen tegen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

"We willen niet opnieuw afscheid nemen. We hebben al veel stress in het asielzoekerscentrum. We kunnen dit niet meer aan." Dit zei de jonge bewoonster Violetta uit het asielzoekerscentrum in Almelo tijdens het kort geding over de verplichte overplaatsing van meer dan honderd bewoners. Ze sprak namens de kinderen onder de asielzoekers.

Ruim zeventig asielzoekersgezinnen kwamen woensdag naar Den Haag om de overplaatsing naar andere opvanglocaties aan te vechten. De kinderen waren verdrietig en boos, maar vooral ook hoopvol. Enkelen hadden verhuisdozen bij zich, die ze begin deze week versierd hebben met leuzen als 'stop verhuizing'.

In totaal moeten 108 bewoners verhuizen, onder hen zijn 52 kinderen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil het Almelose opvangcentrum sluiten als gezinslocatie. De uitgeprocedeerde gezinnen moeten plaatsmaken voor alleenstaande asielzoekers die nog wel perspectief hebben op een toekomst in Nederland.

'Druk te hoog'

"We kunnen de mensen die nog wel in de procedure zitten en mensen die in Nederland geen toekomst meer hebben niet bij elkaar zetten'', zegt de advocaat van COA. De druk op de opvangcapaciteit is hoog, net als de instroom van vluchtelingen. "Wekelijks komen er ongeveer 1.200 aanvragen binnen van asielzoekers.''

De gezinnen betreuren dat er nauwelijks gekeken is naar de persoonlijke omstandigheden van hun kinderen. Een mogelijke verhuizing kan desastreuze gevolgen hebben, zeggen ze. "De kinderen beginnen binnen twee weken met school. Sommige scholen nemen geen uitgeprocedeerde kinderen aan."

Massaal

"Het gebeurt vaker dat gezinnen moeten verhuizen, maar dat het zo massaal moet is uniek", zegt Ivo Rodermans van stichting Defence for Children. Volgens de stichting is "de verhuizing bovenal zinloos en niet logisch. Het aantal bedden blijft gelijk. De verhuizing leidt niet tot extra opvangcapaciteit, omdat de gezinnen elders ondergebracht moeten worden."

De rechtbank doet op 19 augustus uitspraak. "Tot die tijd blijven de gezinnen in Almelo wonen en de kinderen zullen gewoon beginnen met school. Het is vreemd dat de uitspraak pas komt nadat de scholen zijn begonnen", aldus de directeur van basisschool Het Palet.