Personeel van vier aanmeldcentra voor asielzoekers in ons land wordt structureel geconfronteerd met agressief gedrag van asielzoekers. Het gaat om intimidatie, scheldpartijen, bedreigingen en ook fysiek geweld.

Dat meldt de Volkskrant dinsdag. De krant heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (wob) verslagen van het interne meldsysteem voor veiligheidsincidenten boven water gekregen. 

Hieruit blijkt dat medewerkers van de aanmeldcentra in Den Bosch, Zevenaar, Ter Apel en Apeldoorn tussen 2012 en 2015 ruim driehonderd agressie-incidenten hebben gemeld.

Volgens de Volkskrant liggen de werkelijke cijfers nog hoger aangezien Schiphol, waar een speciaal aanmeldcentrum is voor asielzoekers die met het vliegtuig komen, met een ander registratiesysteem werkt.

Ontoelaatbaar

De VVD zegt in de krant het ontoelaatbaar te vinden dat ''vluchtelingen die juist hun land hebben verlaten vanwege geweld, hier onveilige situaties creëren voor anderen". De liberalen willen dat standaard aangifte wordt gedaan, waarbij consequenties kunnen volgen voor de asielprocedure.

Bij het volgende debat in de Kamer met staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) wil de VVD het onderwerp aan de orde stellen. Ook de SP wil van Dijkhoff weten of de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voldoende worden gesteund.

'Triest'

Vluchtelingenwerk Nederland noemt het in de krant ''triest" dat personeel van aanmeldcentra te maken heeft met agressie, maar plaatst de cijfers in perspectief. ''Het gaat om ongeveer honderd meldingen per jaar. Op 22.000 mensen die in 2014 asiel vroegen is dat een heel klein percentage."