De Amsterdamse Orde van Advocaten doet onderzoek naar een mogelijke financiële afspraak tussen advocaat Cees Korvinus en bouwfraudeklokkenluider Ad Bos. 

Mogelijk heeft Korvinus met Bos afgesproken dat hij een percentage zou krijgen van wat hij zou binnenhalen aan schadevergoeding, en dat mag niet. De orde heeft daar een ''signaal'' over gekregen.

Dat zei Pieter van Regteren Altena, deken van de Amsterdamse orde, maandag naar aanleiding van berichtgeving van NRC Q.

In 2009 bereikte Bos met het ministerie van Binnenlandse Zaken een akkoord over een schadevergoeding. Bos had ruim 10 miljoen euro geclaimd. Hoe hoog het uiteindelijk uitgekeerde bedrag is geweest, is niet bekendgemaakt.

Onderzoek

Van Regteren Altena verwacht dat het onderzoek ongeveer drie maanden zal duren. Als blijkt dat Korvinus in strijd met de regels heeft gehandeld, kan hem dat een waarschuwing, schorsing of schrapping opleveren.

Bos is de klokkenluider geweest in de zogeheten bouwfraudeaffaire. Hij beschikte over een schaduwboekhouding van wegenbouwbedrijf Koop Tjuchem, waarmee hij in 2001 de bouwfraude aan het licht bracht. Bos raakte door de bouwfraudezaak brodeloos. Met de schadevergoeding kon hij onder meer de schulden aflossen die hij door de kwestie had opgebouwd.