Jongeren die te veel hebben gedronken, zouden de ziekenhuisrekening tenminste deels zelf moeten betalen. 

Dit vindt althans een ruime meerderheid van meer dan 80 procent van de Nederlanders, zo blijkt uit een onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd.

Nederlanders zijn niet alleen weinig solidair met 'comazuipers'. Een ruime meerderheid van acht op de tien volwassenen vindt tevens dat de kosten voor hulp bij het stoppen met roken geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening moeten zijn.

Mening over meebetalen

Bron: CBS© NU.nl/Shannon Bakker

Aan de andere kant vindt een ruime meerderheid dat mensen niet zelf hoeven te betalen voor psychische hulp bij een depressie of het overlijden van een dierbare. Over een eigen bijdrage bij andere zorgkosten, zoals een dieetadvies, een reageerbuisbevruchting of een rollator, zijn de meningen wat meer verdeeld, aldus het CBS.

Video: Meer jongeren in ziekenhuis na te veel drank

Eigen situatie

De mening over een eigen bijdrage wordt gekleurd door de eigen situatie. Zo vindt 34 procent van de mensen die zelf dagelijks roken, dat hulp bij stoppen volledig vergoed moet worden, terwijl dat bij niet-rokers maar 17 procent is. Ook zijn mensen met een slechte gezondheid vaker van mening dat een totale bodyscan en een second opinion volledig vergoed moeten worden.

Opvallend is daarentegen het onderzoeksresultaat over de rollator: in de 'doelgroep' van de 65-plussers vinden meer mensen dat een eigen bijdrage gevraagd moet worden dan onder 18- à 25-jarigen.

Bewuste keuze

KWF Kankerbestrijding vindt juist dat jongeren die willen stoppen met roken hier professionele begeleiding bij moeten krijgen en hierin ook financieel moeten worden ondersteund. Volgens het KWF worden jongeren door verleidende sigarettenpakjes en de zichtbaarheid van tabak in supermarkten verleid om te beginnen met roken. 

Op die manier zou het beginnen met roken voor veel jongeren geen bewuste keuze zijn en zouden zij dus ook moeten worden geholpen om hier weer mee te stoppen, aldus het KWF.