Ruim tachtig procent van de Japanse, Canadese en Amerikaanse immigranten woont tien jaar later niet meer in Nederland.

Westerse immigranten komen vooral voor werk en studie naar Nederland.

Niet-Westerse immigranten wonen na tien jaar vaak nog wel in Nederland. Van de immigranten uit Turkije, Marokko en Suriname die in 2003 naar Nederland migreerden is na tien jaar ongeveer dertig procent uit Nederland vertrokken.

Ook immigranten uit landen waar veel vluchtelingen vandaan komen wonen meestal na tien jaar nog in Nederland. Van de immigranten uit Irak woont na tien jaar nog 68 procent in Nederland.

Van de immigranten die na tien jaar nog in Nederland land verblijven, zijn immigranten uit de Oost-Europese landen Polen, Bulgarije en Roemenië het vaakst actief op de arbeidsmarkt. Rond de zestig procent van hen heeft betaald werk.

Ook de meerderheid van de immigranten uit Japan, Canada en Suriname heeft werk.

Immigranten uit Somalië, Afghanistan, Iran en Irak hebben vaak geen betaald werk. De meerderheid leeft van een uitkering of heeft geen inkomen.