Het aantal rechtszaken over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in de eerste helft van dit jaar flink toegenomen. 

Dit heeft de Raad voor de rechtspraak woensdagmiddag laten weten.

Sinds 1 januari zijn duizend mensen naar de rechter gestapt die een conflict hebben met hun gemeente over bijvoorbeeld de vergoeding van huishoudelijke hulp. In voorgaande jaren waren dat er gemiddeld 550 per halfjaar. Er is dus sprake van een toename van zo'n 80 procent.

De Wmo regelt de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen en deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. De rijksoverheid heeft een aantal van deze taken per 1 januari in vergaande mate overgeheveld naar de gemeentes.

Er zijn conflicten ontstaan over bijvoorbeeld aanpassingen aan woningen, de aanschaf van een scootmobiel of de vergoeding van taxivervoer voor gehandicapten.

Over de vergoeding van hulp aan mensen die bijvoorbeeld niet meer goed in hun eigen huis kunnen schoonmaken, is veel te doen.

Gemeentes moeten volgens de regels goed overleggen met de inwoners over de individuele situatie tijdens de zogeheten 'keukentafelgesprekken', maar volgens de Raad voor de rechtspraak gebeurt dat lang niet altijd.