Het komt steeds vaker voor dat apothekersassistenten agressief worden belaagd door patiënten. 

Dat meldt brancheorganisatie KNMP woensdag.

Uit onderzoek onder 741 assistenten blijkt dat bijna de helft van hen wekelijks of dagelijks agressiviteit van patiënten ondervindt. Het percentage ligt vijf keer zo hoog als voor 2014.

Patiënten zijn vooral boos over de kosten die zijn verbonden aan het verplichte informatiegesprek dat volgt als ze een nieuw medicijn krijgen. Die kosten zijn niet nieuw, maar worden sinds 1 januari 2014 vermeld op de rekening van de patiënt.

De overheid heeft apothekers daartoe verplicht om zo de zorgkosten transparanter te maken. Voorheen zaten de kosten voor zo'n gesprek - gemiddeld 6 euro - ingesloten in de prijs voor het medicijn.

Verbale agressie

De assistenten krijgen vooral verbale agressie naar het hoofd geslingerd. ''Mensen komen soms binnen met vingers in hun oren en zeggen: Ik wil geen gesprek en ik wil er ook niet voor betalen'', gaf een assistent aan in het onderzoek.

Af en toe worden assistenten serieus bedreigd. ''Ik kom naar de apotheek en trek je over de balie'', luidt een ander voorbeeld uit het onderzoek.

Relatie

Door de toename van de agressie gaat tegenwoordig 80 procent van de assistenten met weinig plezier naar het werk. Voor de invoering van de splitsing van de kosten was dat nog maar 20 procent.

Ook de relatie van de assistenten met de patiënten is in veel gevallen verslechterd. KNMP zegt dat assistenten in nog maar een kwart van de gevallen op een prettige manier met hun patiënten omgaan.

Terugdraaien

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent stelt voor om de splitsing van de kosten op de rekening terug te draaien. ''Door de splitsing in de verstrekkingskosten begrijpt de patiënt er niets meer van. De verwarring is compleet'', aldus de bestuurder.

''De splitsing moet zo snel mogelijk worden teruggedraaid. Dan kan de apothekersassistent zich weer bezighouden met de zorg in plaats van gebakkelei over de rekening.''

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport laat weten na het zomerreces te kijken naar de uitkomsten van het onderzoek.