De zogenoemde goede doelen loterijen hoeven toch geen boetes te betalen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) oordeelde onlangs dat de loterijen regels hadden overtreden, maar volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is daar geen sprake van. Het CBb is de eindrechter in deze zaak, de uitspraak is dus definitief.

De ACM legde de Goede Doelen Loterijen boetes op omdat mensen die staan geregistreerd in het zogenoemde 'Bel-me-niet-register' toch zouden zijn gebeld. Daarnaast zou zijn nagelaten om tijdens telefoongesprekken abonnees er op te wijzen dat ze de mogelijkheid hebben om aan te geven dat contactgegevens verder niet mogen worden gebruikt.

Uit onderzoeksgegevens blijkt nu dat beide overtredingen niet zijn begaan, stelt het CBb.