De papieren bekeuring verdwijnt uit het straatbeeld. De politie is tot halverwege 2016 bezig met de digitalisering van het uitschrijven van bekeuringen.

Indien agenten een verkeersovertreding opmerken, wordt er geen printbon meer uitgereikt aan de bekeurde. In plaats hiervan komt er een digitale bon.

Wanneer de digitale bon wordt uitgeschreven voor een parkeerovertreding, komt er een nieuwe 'mededeling van beschikking'. Dat is nu nog een handgeschreven bon, maar dit wordt een standaard label dat kan worden aangebracht aan het voertuig.

De kentekenhouder ontvangt circa zes dagen na de overtreding de bekeuring thuis. Hierin staat onder andere de aard van de overtreding en het boetebedrag beschreven.

Met de digitalisering van de bekeuringen moet de administratieve afhandeling op straat sneller en eenvoudiger verlopen, aldus de politie.