Slachtoffers van geweldsmisdrijven ontvingen in 2014 minder geld van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het bedrag dat het fonds in 2014 uitkeerde was 9,7 miljoen euro. In 2013 was dat nog 12,3 miljoen. Dat blijkt uit cijfers die LocalFocus bij het fonds heeft opgevraagd.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is opgericht om slachtoffers van geweldsmisdrijven een schadevergoeding te bieden, wanneer de schade niet verhaald kan worden op de dader. Slachtoffers die recht hebben op een schadevergoeding moeten hier zelf een aanvraag voor doen.

Minder aanvragen

Een oorzaak voor de daling is dat minder mensen een aanvraag deden bij het fonds. In 2014 werden in totaal  5.183 aanvragen gedaan. Dat zijn er 510 minder dan in 2013.

Het gemiddelde uitgekeerde bedrag bleef wel gelijk. Dat is 3.400 euro.

Daarnaast werden iets minder verzoeken afgewezen. In 2013 werd 31 procent afgewezen, in 2014 was dit 27 procent.  De meest voorkomende redenen voor een afwijzing zijn dat het letsel niet ernstig was of het slachtoffer er niet in slaagde voldoende te onderbouwen wat er was gebeurd.

Ook worden aanvragen afgewezen wanneer de aanleiding voor het misdrijf de betrokkenheid van het slachtoffer in het criminele (drugs)milieu was.

De meeste aanvragen per 10.000 inwoners kwamen uit Terschelling, Heerlen, Vlieland, Marum en Roermond. 

Aanvragen