Middelbare scholen in achterstandswijken schieten tekort. Kinderen op deze scholen krijgen niet het onderwijs dat ze nodig hebben. Ze hebben baat bij meer lesuren, maar daar is geen geld voor. Ook is er bijna geen budget voor zorg.

Dat zeggen schoolleiders tegen de Volkskrant.

Schooldirecteuren noemen het extra geld dat ze krijgen voor leerlingen uit achterstandswijken niet genoeg. Ook de aanvullende subsidies voor scholen in arme wijken schieten tekort. Daarbij neemt het totale budget waarover de scholen beschikken de laatste jaren af, en dit verergert de problemen.

Veel leerkrachten van OSG Hugo de Groot in Rotterdam werken zestig uur per week bij een contract van 36 uur, om kinderen extra lesuren aan te bieden. 

Ook het Comenius Lyceum in Amsterdam biedt extra lessen aan met een beperkt budget. "Hier op school zitten intelligente kinderen, maar ze hebben wat meer aandacht nodig. Daarom bieden we extra taal- en rekenlessen en individuele hulptrajecten. Soms vraag ik me 's nachts af hoe ik dat financieel rond krijg," aldus Rector Kees Buijtelaar. Op het Hervormd Lyceum West wordt vrijwillige examentraining in het weekend gegeven. 

Oplossing

De problemen zijn niet onbekend, volgens Paul Rosenmöller van de VO-raad, de sectororganisatie van middelbare scholen. "De ambities van scholen om nog beter onderwijs te bieden, vragen ook om erkenning in de vorm van voldoende financiering. De manier waarop deze docenten zich extra inzetten, is fantastisch, maar het is natuurlijk geen structurele oplossing."

In Amsterdam luidden eind vorig jaar dertig basisscholen in achterstandswijken de noodklok.