De gemeenteraad van Gouda heeft woensdag tegen de komst van een grote moskee in Gouda gestemd.

Het plan voor een nieuw islamitisch centrum annex moskee in Gouda is voorlopig van de baan.

De gemeenteraad weigerde woensdagavond in te stemmen met de nodige kredieten voor de aankoop van het terrein van de voormalige Prins Willem-Alexanderkazerne.

Het was de bedoeling dat de gemeente een deel van het terrein zou doorverkopen ten behoeve van de bouw van de moskee en het islamitisch centrum.

Kleinste meerderheid

De gemeenteraad heeft het plan met de kleinst mogelijke meerderheid van 18 stemmen tegen en 17 voor afgewezen. Het project is in de kaasstad zeer omstreden.

Aanvankelijk waren er plannen voor een grote moskee die plaats zou bieden aan 1500 bezoekers. Na verzet van omwonenden werd de omvang van het project teruggebracht tot een moskee voor negenhonderd bezoekers.

Tweede streep

Het is de tweede keer deze week dat een gemeente een streep zet door plannen voor de komst van een moskee. Dinsdag werd duidelijk dat er geen moskee komt in Assendelft. In de buurt was veel verzet tegen het gebedshuis en de gemeente Zaanstad, waar Assendelft onder valt, trok haar handen af van het project.

De initiatiefnemers zijn het niet eens met het besluit van de gemeente en willen naar de rechter stappen. "Het contract stond klaar", stelt hun advocaat Khalid Kasem. "Maar er was weerstand vanuit de buurt tegen de moskee, zoals je overal in Nederland ziet. De gemeente lijkt de weg van de minste weerstand te hebben gekozen."