Drie studenten van het ROC Twente zijn geschorst vanwege examenfraude. Andere studenten moeten het betreffende examen overdoen, waardoor acht van hen deze week geen diploma krijgen. 

Dat meldt Tubantia

De fraude bij het tentamen bedrijfseconomie kwam aan het licht na een controle. De frauderende studenten hadden het tentamen namelijk beter gemaakt dan men redelijkerwijs kon verwachten.

Vanwege de fraude moeten de andere 42 deelnemers het examen in september opnieuw maken. Enkele van hen krijgen daarom later een diploma dan de bedoeling was. 

Naast de drie geschorste leerlingen, verwacht de school niet dat er nog andere studenten bij de fraude betrokken zijn.