Op diverse plaatsen in Nederland worden veendijken de komende tijd extra gecontroleerd op barsten en scheuren. 

Als het gedurende een lange periode droog is, nemen dijken te weinig water op en bestaat de kans dat ze het gewicht van rivierwater niet meer aankunnen, meldt de Unie van Waterschappen (UVW) dinsdag.

Veendijken zijn er onder meer in Utrecht en Noord-Holland.

In de provincie Utrecht bijvoorbeeld gaat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden dagelijks 45 veendijken controleren op scheuren en barsten opdat ze niet breken of gaan schuiven.

De dijken hebben een kern van veen en door droogte kan er water onder terechtkomen. De dijk kan dan gaan drijven op het water en zelfs scheuren.

Wilnis

In augustus 2003 zorgde een dijkdoorbraak in het Utrechtse Wilnis voor grote overlast. Zo'n 2000 inwoners moesten worden geëvacueerd. In de wijk Veenzijde stond het water op sommige plaatsen meer dan een halve meter hoog.

De dijken worden tegenwoordig extra gecontroleerd als er een groot tekort aan neerslag is. ''Met ploegjes van twee man gaan we de dijken langs om te kijken of er scheuren zijn en of er veranderingen in de scheuren zijn. We zijn al begonnen in de meest gevoelige gebieden'', aldus een woordvoerder van de unie.

Als het nodig is worden maatregelen genomen. ''De dijken kunnen beregend worden of kunnen versterkt worden met ballastmateriaal zoals zand. Maar de verwachting is dat ze veilig zullen zijn. De controle is vooral een voorzorgsmaatregel.''