De Nederlandse kust kent eind van het jaar geen zwakke plekken meer. Met het verdwijnen van de zwakke schakels langs de kust van West-Zeeuws-Vlaanderen is Nederland weer goed beschermd tegen zware stormen.

Het project kostte 140 miljoen euro en is uitgevoerd in combinatie met de aanleg van een jachthaven en recreatie- en natuurgebied.

De dijkversterking in Zeeuws-Vlaanderen is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2. Dat houdt onder meer in dat de kust voor ten minste vijftig jaar is beschermd tegen de 'superstorm' die eens per 4000 jaar kan voorkomen.

De dijkversterking langs de Nederlandse kust, inclusief het dichten van de zwakke plekken, kostte ruim 3 miljard euro.

Tijdens een onderzoek in 2005 bleek dat Nederland twaalf zwakke schakels in de kust had zitten. Die werden behalve in Zeeuws-Vlaanderen onder meer gelokaliseerd bij Scheveningen, Katwijk aan Zee en de Hondsbossche Zeewering.

Video: Zwakke plekken Nederlandse kust bijna dicht

Verfraaiing

Ook hier ging de dijkversterking gepaard met verfraaiing en verbetering van het kustgedeelte. In Scheveningen werd direct de boulevard opgeknapt en in Katwijk aan Zee kwam een parkeergarage waardoor nu veel minder auto's op straat staan.

''In Zeeuws-Vlaanderen is het toerisme van levensbelang'', licht Alex de Smet van het Waterschap Scheldestromen toe. ''Daarom zijn verschillende andere partijen aangehaakt om zo ook het gebied economisch te versterken. Uit België wilde een ondernemer in Cadzand-Bad een jachthaven aanleggen. Die is ingepast in de aanleg van twee strekdammen.''

Bij Groede wordt nog hard gewerkt aan de aanleg van een forse dijkversterking en -verhoging. Tegelijkertijd wordt daar een natuurgebied van 250 hectare ingericht, met zeewater achter de dijk.