Sinds begin dit jaar zijn er 230 klachten over de Jeugdzorg binnengekomen bij de Monitor Transitie Jeugd. Gemeenten zijn sinds januari verantwoordelijk voor de zorgtaken, in plaats van de overheid. 

''We vermoeden dat dit slechts het topje van de ijsberg is'', aldus een woordvoerder namens de cliëntenorganisaties die betrokken zijn bij de monitor.

In het eerste kwartaal gingen de klachten vooral over gebrekkige informatievoorzieningen, maar de afgelopen drie maanden is vooral het aantal schrijnende gevallen toegenomen.

''De grootste problemen zitten bij het gebrek aan deskundigheid van de wijkteams, die nu verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de zorgvragen en gebrek aan samenwerking'', vertelt de woordvoerder.

Als voorbeeld noemt zij een kind dat van de huisarts een doorverwijzing naar een psychiater heeft gekregen, maar de medewerker van het wijkteam is het daar niet mee eens en maakt de doorverwijzing ongedaan. ''In de wijkteams zitten vaak generalisten en geen specialisten, wat voor deze problemen zorgt.''

'Onbeantwoord'

Een ander voorbeeld is over een gemeentemedewerker die een herindicatie moet goed- of afkeuren maar niet weet hoe dat moet. Officieel moet dit binnen acht weken gebeuren, maar ook tijden later heeft dit gezin nog niets van de gemeente gehoord. ''Wij krijgen haar niet aan de telefoon en mailtjes blijven onbeantwoord'', schrijft de familie.

De Monitor Transitie Jeugd bestaat uit het Zorgbelang, Uw Ouderplatform, Ieder(In), MEE Nederland, LOC en Landelijk Platform GGz. Tot eind volgend jaar blijft de organisatie de problemen in de jeugdzorg registreren en doorgeven aan de ministeries van Volksgezondheid en Veiligheid & Justitie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).