Het dreigingsniveau in Nederland blijft vastgesteld op 'substantieel', het op één na hoogste niveau. 

Dat staat in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN), dat Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof, maandag heeft uitgebracht.

De dreiging in Nederland is volgens Schoof "complex'', omdat er nu zoveel factoren van invloed zijn.

"De recente aanslagen in Tunesië, Frankrijk en Koeweit laten zien dat de jihadistische dreiging diffuus is'', staat in het dreigingsbeeld. ''Daarom is het belangrijk dat de professionele aandacht en inzet niet verslapt. Deze actuele ontwikkelingen worden meegenomen in de uitwerking en uitvoering van het antiterrorismebeleid.''

''Waar nodig zijn bestaande maatregelen verscherpt of aangepast'', blijkt uit de dreigingsanalyse. ''De gebeurtenissen in Frankrijk afgelopen vrijdag bevestigen het huidige dreigingsbeeld.''

Inspiratie 

De dreiging komt zowel van individuele extremisten die soms geïnspireerd zijn geraakt door oproepen uit strijdgebieden zoals Irak en Syrië, als van terroristische netwerken. Die kunnen vanuit het buitenland worden aangestuurd of gefaciliteerd.

Vaak zijn de werelden van Nederlandstalige jihadstrijders in Syrië en Irak en van de 'achtergebleven' of teruggekeerde gelijkgezinden zeer nauw met elkaar verweven. Tegelijkertijd zijn binnenlandse netwerken op dit moment ''organisatorisch versnipperd'', concludeert Schoof.

Coalitie tegen IS

Nederland staat nog steeds scherp op het netvlies van jihadisten, aldus het Dreigingsbeeld. Ons land is voor hen een legitiem doelwit door de deelname aan de coalitie tegen Islamitische Staat (IS).

Bezoeken van prominente islamcritici aan Nederland en de aanwezigheid van PVV-leider Geert Wilders bij een wedstrijd voor Mohammedcartoons onlangs in Texas, kunnen ervoor zorgen dat ons land meer in het oog springt. Het evenement was in mei doelwit van een mislukte aanslag door IS-sympathisanten.