Opleidingen in het hoger onderwijs moeten minder vaak Engels als voertaal hebben. Dat schrijven tientallen hoogleraren, wetenschappers en schrijvers in een manifest,

Dat meldt De Telegraaf. Ze storen zich aan de ''haast totalitaire" verengelsing op scholen. ''Het Nederlands wordt als moeder- en wetenschapstaal verwaarloosd, terwijl in gemankeerd Engels wordt gecommuniceerd", staat in het manifest.

Ze wijzen naar de Wet op het Hoger Onderwijs waarin staat dat het onderwijs en de examinering van de stof normaal gesproken in het Nederlands moeten zijn tenzij er goede redenen zijn om daarvan af te wijken.

Dat is echter lang niet overal het geval.