Het aantal Midden- en Oost-Europeanen in Nederland is vorig jaar met elf procent gestegen, van 160 duizend naar 177 duizend personen.

Naar schatting verblijven er ook 75.000 tijdelijke werknemers uit deze landen in Nederland. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend op basis van cijfers van het Verwey-Jonker Instituut.

Het grootste deel van deze zogenoemde MOE-landers komt uit Polen, bijna 108 duizend personen. Daarnaast zijn ook veel Bulgaren (20 duizend) en Roemenen (16,2 duizend) van de eerste generatie in ons land ingeschreven.

Sinds 1 januari 2014 hebben Roemenen en Bulgaren geen tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland te werken. Volgens de CBS-cijfers heeft dat niet geleid tot een enorme toename van inwoners uit die landen.

In totaal vormen de MOE-landers 1 procent van de Nederlandse bevolking. Dat aandeel is groter in gemeenten met veel land- en tuinbouwgebieden. Het Noord-Brabantse Zundert heeft met 4,4 procent het hoogste aandeel Midden- en Oost-Europeanen. Ook in Zeewolde en Westland zijn relatief veel MOE-landers aanwezig.